top of page

MOTHER BRACELETS

Family bracelet b4009

צמיד משפחה משובץ יהלום ואמייל לבן 18K זהב צהוב 3,600₪

Bracelet B4005y

צמיד שמות 18K זהב ורוד 3,300₪ משובץ יהלומים

Bracelet B4005w

צמיד שמות 18K זהב לבן 3,300₪ משובץ יהלומים

Bracelet B4006y

צמיד חמסה 18K זהב צהוב 1,850₪ משובץ יהלומים

Bracelet B4007y

צמיד שמות 18K זהב צהוב משובץ יהלומים ואמייל כחול 3,600₪

Bracelet B4003y

צמיד אמהות 18K זהב צהוב 2,900₪ משובץ יהלומים

Bracelet B4002Y

צמיד ילדות 18K זהב צהוב 1,500₪ משובץ יהלום

DESERT BRACELET B4004

צמיד מדבר 18K זהב ורוד 3,200₪ משובץ יהלום

bottom of page